Automatický mechanický filter

Automatický mechanický filter

Automaticky vyplachovaný filter, ktorý očisťuje vodu zo znečistení, ako sú napr. zákal, piesok, osady z inštalácie apod.