Systém reverznej osmózy spolupracujúci s prenosným monitorujúcim Hydrolink®, informujúcom o. i. o spotrebe vody ako aj pripomínajúcim o potrebe výmeny vložiek. Zariadenie, okrem základného vybavenia v podobe nádrže, rúrok a ventilov blokujúcich vodu, tak isto ako v prípade modelu ERO-375E SET obsahuje merač pretekajúcej vody, elektronický časovač ako aj merač TDS, ktorý kontroluje kvalitu upravenej vody.