Copyright

Informácie o autorských právach

Všetky práva vyhradené.  Texty, výťahy, grafiky a animácie sú chránené autorským zákonom.  Ich použitie je možné iba so súhlasom EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. 

Ak nie je uložený inak, všetky ochranné známky na ecowater.sk sú vyhradené. 

Stranka ecowater.sk bol pripravený s náležitou starostlivosťou. Avšak EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. nezaručuje, že stránky neobsahujú chyby, ktoré by mohli nastať najmä v dôsledku ľudskej chyby alebo inými faktormi. Z tohto dôvodu EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie obsahu tejto stránky, najmä pokiaľ ide o obsah, ktorý sa priamo alebo nepriamo za následok stratu v dôsledku ich použitia. Obsah informácií, nepredstavuje právne postavenie alebo súčasných faktov. Obsah stránok je len odrážajú názory autorov a nepredstavujú oficiálne stanovisko EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. o najmä každú skutočnosť alebo právo. Autori si vyhradzujú právo na zmenu textov a názory vyjadrené na tejto stránke. 

EcoWater Systems Poland si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na ecowater.pl kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. 

ecowater.sk stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky zo skutočnosti, že EcoWater Systems Poland Sp. s o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie zverejnené tu a obsah.

Stránka využíva súbory cookies. Viac informácií v Politike ochrany osobných údajov.