Zásady ochrany osobných údajov a použitia súborov cookies

Zásady ochrany osobných údajov a použitia súborov cookies

 1. Berieme vážne ochranu Vašich osobných údajov a postupujeme zhodne so zásadami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na stránke www.ecowater.sk (ďalej len Portál) len v potrebnom rozsahu. Zhromažďované osobné údaje nie sú v žiadnom prípade predávané.
 2. Administrátorom Vašich údajov je EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. so sídlom v Poznani (61-013), ul. Bałtycka 6, tel. 61/8743780
 3. Pracujeme na základe vášho súhlasu
 4. Vždy máte právo na prístup k údajom, môžete ich opraviť, odstrániť, alebo žiadať o obmedzenie ich spracovania
 5. Môžete tiež kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovávaniu Vašich údajov
 6. Môžete odvolať poskytnutý súhlas – kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním
 7. Môžete tiež kedykoľvek podať sťažnosť na naše zaobchádzanie Úradu na ochranu osobných údajov
 8. Poskytnutie Vašich údajov nie je dôsledkom žiadnej právnej povinnosti, je dobrovoľné
 9. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete smerovať nášmu Inšpektorovi pre ochranu osobných údajov na adresu: cezary.sadowski@rodo.pl
 10. Osobné údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári na stránke, budú spracované výlučne na účely odpovedí na Vaše otázky a uchovávané až do momentu odpovedí na Vaše otázky.
  Vaše osobné údaje poskytnuté iba na účely prijímania odpovedí na Vaše otázky nepodliehajú profilovaniu, t. j. automatizované spracovaniu s cieľom vyhodnotiť a určiť osobné charakteristiky, alebo potreby používateľov
 11. Vaše údaje poskytujeme našim Partnerom, (ktorí majú výhradné práva na predaj a servis našich zariadení) len za účelom poskytnutia odpovedí na Vaše otázky, alebo nahlásenia servisu.
 12. Na Portáli sa môžu zobrazovať odkazy na iné webové stránky, ktoré pracujú nezávisle od nášho Portálu a nie sú žiadnym spôsobom pod dohľadom Portálu. Tieto stránky môžu mať ich vlastné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, s ktorými by ste sa mali oboznámiť.
 13. Ako Administrátor si vyhradzujeme právo zmeniť zásady ochrany osobných údajov Portálu, čo môže byť spôsobené vývojom internetových technológií, alebo zmenami práva v oblasti ochrany osobných údajov a vývoja Portálu. O všetkých zmenách budeme informovať používateľov viditeľným a ľahko zrozumiteľným spôsobom
 14. Portál automaticky zhromažďuje len informácie obsiahnuté v súboroch cookies
 15. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom koncovom zariadení napr. počítači, alebo smartfóne. Sú určené na používanie stránok Portálu. Predovšetkým obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uchovávania na koncovom zariadení a jedinečné číslo
 16. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookies vo Vašom koncovom zariadení a získava k nim prístup je prevádzkovateľ Portálu EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. so sídlom v Poznani na Bałtycka 6
 17. Prevádzkovateľ Portálu používa súbory cookies za účelom:
  • prispôsobenia obsahu webovej stránky podľa Vašich individuálnych preferencií, tieto súbory rozpoznávajú Vaše zariadenie, aby mohli podľa Vašich preferencií zobraziť stránku; 
  • vytvárania štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Používatelia Portálu využívajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah
  • udržanie Vašej relácie (po prihlásení), vďaka ktorej nemusíte na každej podstránke Portálu zadávať login a heslo
 18. V rámci Portálu sa používajú dva typy súborov cookies: „krátkodobé” (session cookies) a „stále” (persistent cookies). „Krátkodobé” cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uložené vo Vašom koncovom zariadení, až kým sa neodhlásite, neopustíte webové stránky, alebo kým nezatvoríte softvér (webový prehliadač). „Stále” súbory cookies sú uložené na Vašom koncovom zariadení počas obdobia určeného v parametroch cookies, alebo až kým ich sami neodstránite
 19. V rámci Portálu sa používajú nasledujúce typy cookies:
  • „potrebné” súbory cookies umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci Portálu, napr. overovanie súborov cookies, ktoré sa používajú pre služby, ktoré si vyžadujú overenie v rámci Portálu
  • súbory cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie podvodov v rozsahu overovania v rámci Portálu
  • „výkonnostné” súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o Vašom spôsobe používania Portálu
  • „funkčné” súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie” Vami vybraných nastavení a personalizácie Vášho rozhrania, napr. vybraný jazyk alebo oblasť, z ktorej pochádzate, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.
 20. V mnohých prípadoch softvér používaný na prehľadávanie webových stránok (internetový prehliadač) umožňuje v predvolenom nastavení ukladanie súborov cookies na Vašom zariadení. Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä spôsobom, aby blokovali automatické spravovanie súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača, alebo aby Vás informovali o ich každom umiestnení na Vašom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spravovania súborov cookies nájdete v nastaveniach softvéru (webového prehliadača)
 21. Ako Prevádzkovateľ Portálu Vám oznamujeme, že obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Portálu
 22. Súbory cookies umiestňované na Vašom zariadení môžu byť tiež využívané spolupracujúcimi s prevádzkovateľom webových stránok Portálu