Príručka

Príručka

Publikovaný

Ako si vybrať vhodné zariadenie na úpravu vody do Vašej domácnosti?

Naši autorizovaní Partneri Vám pomôžu diagnostikovať problém a poradia, aké zariadenie je vhodné pre Vašu domácnosť. Avšak najskôr Vám položia niekoľko základných otázok, ktoré sú nevyhnutné pre správny výber zariadenia. Predo všetkým môžete čakať otázky, na základe ktorých bude možné určiť kvalitu a množstvo Vami používanej vody. Nižšie nájdete zoznam najčastejších otázok rozdelených na vodu z vodovodu a vodu zo studne.

1) V prípade vody z vodovodu

 • Prosba o informáciu o všeobecnej tvrdosti vody alebo o názve obce
 • Prosba o informáciu o počte osôb a o počte kúpelní v domácnosti

2) V prípade vody z vlastného zdroja (studne)

 • Prosba o analýzu vody v laboratóriu Hygienického ústavu, alebo v inom laboratóriu, ktoré je oprávnené testovať pitnú vodu z hľadiska nasledujúcich parametrov:
 • všeobecná tvrdosť 
 • železo 
 • mangán 
 • čpavok 
 • dusitany  
 • dusičnany 
 • chloridy 
 • sírany 
 • hodnota pH 
 • shopnosť oxidácie 
 • vodivosť 
 • farba 
 • zákal 
 • zápach (ak nie je akceptovateľný, presné určenie jeho pôvodu) 
 • baktérie zo skupiny coli 
 • celkový počet mikroorganizmov v 36±2°C po 48 h 
 • celkový počet mikroorganizmov v 22±2°C po 72 h 

Vo viacerých laboratóriách stačí uviesť, na aké účely má byť používaná voda: na pitie, na sociálno-bytové účely a vtedy budú analyzované iba tieto parametre.

 • Prosba o informáciu o hĺbke studne
 • Prosba o informáciu o počte osôb a o počte kúpelní v domácnosti
 • Prosba o informáciu, z akého materiálu je vyrobená inštalácia

Viaceré laboratória na svojich stránkach majú uvedené požiadavky na spôsob odberu a prepravy vzoriek vody. To sú veľmi dôležité informácie, pretože spôsob, akým sú odobraté vzorky a podmienky prepravy majú významný vplyv na získane výsledky analýzy.
Je dôležité sa s nimi zoznámiť.
V prípade mikrobiologickej analýzy vody, je nutné pamätať, že nádoby (zabalené do papiera) na mikrobiologickú analýzu vody je potrebné vyzdvihnúť na mieste príjmu vzoriek vody na analýzu.
Vzorky vody je potrebné dodať do laboratória v deň ich odberu, najlepšie ráno.

Nižšie nájdete príklady požiadaviek na spôsob odberu vzoriek vody.

 1. Pred odberom vzorky je potrebné prispôsobiť dobu tečenia vody účelu, na ktorý odoberáme vzorku (2 až 10 minút) za účelom očistenia kohútika a stabilizácie prietoku a zloženia vody.
 2. Priamo pred odberom vzorky je potrebné dôkladne umyť kohútik saponátom, opláchnuť a utrieť čistým uterákom. Následne ho dezinfikovať plameňom ohňa napr. pri použití vaty s liehom.
 3. Po vykonaní týchto činností ešte nekoľko minút nechajte tiecť vodu.
 4. Vzorku na mikrobiologickú analýzu odoberte do sterilných fliaš. Sterilnú nádobu rozbalte z papiera, odstráňte uzáver z fľaše tak, že ho uchytíte za vrch a po bezkontaktnom naplnení fľaše do 4/5 objemu, okamžite uzatvorte fľašu uzáverom, ktorý, počas odoberania vody, držte v ruke spodnou časťou dole, aby ste ho hranili pred znečistením. Nádobu opäť zabalte do papiera. Pre chlórovanú vodu použite fľašu s tiosíranom sodným.
 5. Vzorku vody na fyzikálnochemickú analýzu odoberte do fľaše typu PET, s objemom 1,5 l. Fľašu dvakrát prepláchnite odoberanou vodou, naplňte a okamžite tesne uzatvorte.
 6. Vzorky prepravujte pri teplote (5 ± 3) ºC napr. v termickej taške a odovzdajte do laboratória v čase max. 4 hodiny od chvíle odobratia.

Máme bohatú ponuku zariadení navrhnutých a vyhotovených špeciálne pre domáce použitie.  Patentované, unikátne riešenia, použité v týchto zariadeniach majú za účel upraviť vodu do domácnosti komfortným, šetrným a ekologickým spôsobom.

Prečítajte si viac o našich výrobkoch:

Spiatočný

Stránka využíva súbory cookies. Viac informácií v Politike ochrany osobných údajov.