Publikovaný

Aj keď voda z vodovodu obvykle splňuje normy, občas nám vyhovuje jej chuť, zápach alebo to, že nepríjemne vysušuje našu pokožku. Vtedy je dobré sa osobne postarať o jej kvalitu.

Prítomnosť chloridov

Vo väčšine vodárenských spoločnosti je voda podrobená chemickej dezinfekcii, ktorá zaisťuje bezpečnosť z bakteriologického hľadiska a odstraňuje z vody baktérie a víry.

Na takúto dezinfekciu sa používajú zlúčeniny chlóru (plynný chlór, oxid chloričitý, chlórnan sodný) a to, čo spôsobuje nepríjemnú chuť a zápach vody z vodovodu, sú najčastejšie zlúčeniny chlóru

Na rôznych miestach vodovodnej sieti má voda rôzny obsah chlóru.

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody je dôsledkom veľkej koncentrácie vápenatých a horečnatých solí. Predpisy uvádzajú prípustnú tvrdosť vody, avšak vo veľmi širokých medziach (60 až 500 mg CaCO3/dm³) Voda z vodovodu je najčastejšie príliš tvrdá.

Veľmi tvrdá voda zanecháva usadeniny na batériách a usadzuje kameň v rýchlovarných kanviciach a na ohrievačoch v pračke a umývačke riadu, spôsobuje tiež väčšiu spotrebu kozmetiky a saponátov.

Môže byť príčinou nedôkladného prania a je potrebné používať viac mydla a pracích prostriedkov, ako pri mäkkej vode. Niektorým ľuďom viac vyhovuje a chutí mäkšia, a iným tvrdšia voda.

Sekundárne znečistenie

Vodárenské spoločnosti zabezpečujú správnu kvalitu vody v bode jej prívodu do vodovodnej siete, avšak na jej ceste k odberateľovi môže nasledovať jej sekundárne znečistenie a zmena kvality.

V dôsledku sekundárneho znečistenia voda môže byť mikrobiologicky kontaminovaná a môžu sa v nej nachádzať parazity, čo sa zohľadňuje pri dávkovaní dezinfekcie, a to spôsobuje prebytok dezinfekcie vo vode a aj nepríjemný zápach chlóru. Povinnosťou vodárenskej spoločnosti je predchádzať sekundárnemu znečisteniu vody, ktorého príčiny môžu byť nasledujúce:

  • vyhotovenie vodovodného potrubia z nevyhovujúcich materiálov, kde prichádza k nežiaducim reakciám s vodou;
  • zlý stav vodovodného potrubia, čo môže spôsobiť príliš veľký obsah železa vo vode, nežiaduce sfarbenie vody alebo jej dávať zápach sírovodíka;
  • netesné vodovodné potrubie, kvôli čomu môžu do jeho vnútra prenikať znečistenia rôzneho druhu, väčšinou veľké mechanické čiastočky, ktoré zhoršujú organoleptické vlastnosti vody. Tieto čiastočky sa môžu zhromažďovať v potrubí, a to môže prispievať k rozvoju biofilmov, čiže takých vrstiev usadenín, v ktorých sa rozvíjajú mikroorganizmy. K rozvoju mikrofilmov môže prispievať aj zlý stav potrubia a jeho vyhotovenie z nevhodných materiálov.

Pravdepodobne môže týmto javom prospievať aj biologická nestabilita vody (len v biologicky stabilnej vode, ktorú sa snažia zabezpečiť vodárenské spoločnosti, by, počas transportu alebo skladovania, nemalo dojsť k sekundárnemu rozvoju mikroorganizmov).

dr inż. Anna Chmiel

 

* zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.


zdroj:  https://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/11390-co-pogarsza-jakosc-wody

Spiatočný

Stránka využíva súbory cookies. Viac informácií v Politike ochrany osobných údajov.