Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Ak ste nenášli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte autorizovaného Partnera.

Je možné piť zmäkčenú vodu?

Áno, zmäkčená voda je vhodná na pitie. Opatrnejšie by mali byť osoby, ktoré majú diétu bez soli.
Pri zmäkčeniu každého 1 nemeckého stupňa tvrdosti, pridávame cca 8,2 mg sodíka na 1 liter vody. Osoby, ktoré majú diétu bez soli by mali tuto skutočnosť zohľadniť pri prepočte denného požitia soli. Keď vypijeme denne 3 litre zmäkčenej vody, požívame 344,4 mg sodíka, čo odpovedá cca 0,87 g jedlej soli. Je to napríklad množstvo soli obsiahnuté v 1 krajci bieleho chleba.

Je zmäkčená voda slaná?

V zmäkčenej vode raste obsah sodíka, kým koncentrácia chloridov zostavá nezmenená. Zatiaľčo
slaná chuť vzniká v dôsledku spojenia sodíka s chloridmi. Preto zmäkčená voda nie je slaná.

Môže byť soľ, používaná na regeneráciu živice v zmäkčovači, škodlivá pre životné prostredie?

Soľ na regeneráciu zmäkčovačov neobsahuje látky, ktoré by predstavovali ohrozenie zdravia alebo životného prostredia človeka. Výrobok má hygienický certifikát vydaný Štátnym hygienickým ústavom. Navyše, počas zmäkčovania vody na minimálnu úroveň, ktorú stanovujú slovenské normy (cca 3°dH - nemeckých stupňov), len zanedbateľné množstvo soli je odvádzané do kanalizácie počas regenerácie.

Môžu sa v zmäkčovači množiť baktérie?

Len stojatá voda prospieva množeniu baktérií. Cez zmäkčovač každý deň preteká voda, vďaka čomu tu nie je riziko rozvoja mikroorganizmov. V prípade, že sa v domácnosti voda nepoužíva, napr. počas výjazdu na dovolenku, je možné v zariadení aktivovať režim, vďaka ktorému sa bude zmäkčovač každých niekoľko dní sam regenerovať, aby sa predišlo množeniu baktérií. Zmäkčovanie vody predchádza rozvoju nebezpečných baktérií, ako sú napr. Legionella, ktoré sa zhromažďujú v kotolnom kameni.

Odstraňuje zmäkčovač celý vápnik, ktorý je potrebný ľudskému organizmu?

Dodávanie organizmu správneho množstva vápnika je nutné pre zdravie človeka. Avšak vápnik rozpustený v pitnej vode je len v malom stupni vstrebavaný ľudským organizmom. Voda, obsahujúca vápnik dodáva len zanedbateľné množstvo vápnika potrebného človekovi. Preto je úloha vody v dodávaní vápnika zanedbateľná. Navyše existujú oblasti, napr. horské, kde je voda prirodzene mäkká, a neboli v týchto oblastiach medzi miestnym obyvateľstvom zaznamenané významné nedostatky vápnika.

Nie je voda v mojej domácnosti už upravená?

Voda z vodovodu je voda, ktorá splňuje normy pitnej vody. Je teda už upravená. Na Slovensku najvyššia prípustná hodnota tvrdosti vody je 28°dH (nemeckých stupňov) Takáto hodnota nie je nebezpečná pre zdravie, avšak znamená veľmi tvrdú vodu, ktorá spôsobuje veľa usadenín na kohútikoch, toaletách a kotolný kameň v inštalácii. Priemerná tvrdosť vody z vodovodov na Slovensku predstavuje 18°dH, to znamená, že problémy spôsobené tvrdou vodou má väčšina Slovákov.

Zvyšuje kotolný kameň účty za energiu?

Áno. Kotolný kameň zmenšuje účinnosť kotla a procesu zohrievania v inštaláciách ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Usadenie sa kameňa s hrúbkou 1 mm na povrchu výmenníka zmenšuje jeho účinnosť o cca 10 %, tým sa zväčšuje spotreba kuriva o podobnú hodnotu. Odhaduje sa, že rast nákladov na prevádzku vykurovacích zariadení spôsobených usadzovaním sa kotolného kameňa predstavuje priemerne 20 %.

Je možné inštalovať zmäkčovač s domácou čističkou odpadových vôd?

V prípade odvádzania vody z regenerácie do domácej biologickej čističky odpadových vôd, je potrebné prijať vhodné opatrenia. V domácich čističkách odpadových vôd sú biologické usadeniny pokrmom pre baktérie, ktoré vykonávajú rozklad usadenín do tekutého stavu. Prirodzene a aj z ohľadu na chloridy z vody použitej na regeneráciu zariadenia, množstvo baktérií môže byť príliš nízke. To môže spôsobiť zníženie účinnosti 
procesu čistenia odpadových vôd. Za účelom predísť procesu biodegradácie, odporúča sa používať prípravky, ktoré sú bohaté na baktérie. Tie účinne napomáhajú procesu čistenia odpadových vôd. Preto je odvod vody z regenerácie zariadenia do domácej čističky odpadových vôd podmienený odporúčaniami výrobcu čističky odpadových vôd.

Čo je to mäkká voda?

Voda je univerzálnym rozpúšťadlom. Keď preteká hlinou a skalami, rozpúšťa a vstrebáva minerály (hlavne vápnik a horčík), ktoré po zohriatí vody spôsobia vznik kotolného kameňa. Zariadenia na zmäkčovanie vody, ponúkané spoločnosťou EcoWater, obecne nazývané zmäkčovačmi, sa montujú na hlavný ventil studenej vody do celej domácnosti. Tieto zariadenia odstraňujú z vody znečistenia zodpovedné za jej tvrdosť, skôr, ako voda bude pretekať domácou inštaláciou do kohútikov, a skôr, ako sa dostane do práčky, umývačky riadu a iných zariadení, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou. 

Ako môžem upraviť vodu zo studne?

Voda z vlastnej studne najčastejšie nesplňuje normy pitnej vody z ohľadu na prítomnosť nadmerných množstiev niektorých chemických látok, napr. železa, mangánu alebo čpavku. Autorizovaný Partner Vám pomôže diagnostikovať problém a poradí, aké zariadenie je vhodné pre Vašu domácnosť. 

Ako funguje zmäkčovač?

Zmäkčovač má vo svojom vnútri špeciálnu iónovýmennú náplň, ktorá je negatívne nabitá. Ióny rozpustené vo vode, ktoré sú zodpovedné za jej tvrdosť (hlavne vápnika a horčíka), sú nabité pozitívne. Zmäkčovač odstraňuje z vody ióny zodpovedné za jej tvrdosť tak, že ich mení za ióny sodíka a tým aj zmäkčuje vodu. Takáto výmena iónov sa koná niekoľko miliónov krát počas celého procesu zmäkčovania vody. Počas výmeny iónov, na náplni rastie množstvo iónov zodpovedných za tvrdosť. Keď je iónovýmenná schopnosť náplne vyčerpaná (obvykle po niekoľkých dňoch, v závislosti od tvrdosti a množstva používanej vody), sa táto náplň automaticky regeneruje. Vtedy roztok vody a soli preteká náplňou. Ióny obsiahnuté v soľnom roztoku sú vymenené za ióny zodpovedné za tvrdosť a tie posledné sú odstraňované do kanalizácie.

Refiner EcoWater zmäkčuje wodu a navyše odstraňuje nepríjemnú chuť a vôňu chlóru, ktorý sa často pridáva do vody z vodovodu z ohľadu na jeho antibakteriálne vlastnosti.

Stránka využíva súbory cookies. Viac informácií v Politike ochrany osobných údajov.